web analytics

Składając komplet dokumentów o wydanie dowodu osobistego, paszportu lub wizy należy odczekać pewien czas na jego wyrobienie. Wszystkie instytucje przygotowują dokument standardowo w ciągu 30 dni. Istnieje możliwość szybszego odbioru dokumentu, jednak decyzję taką należy dodatkowo uzasadnić. W niektórych przypadkach czas przygotowania dokumentu do odbioru może ulec wydłużeniu.

Jak sprawdzić czy dowód jest gotowy do odbioru

Za wszystkie procedury oraz usługę wydania dokumentu odpowiedzialne jest Ministerstwo Cyfryzacji. Urząd administracji rządowej posiada stronę obywatel.gov.pl, umożliwiającą sprawdzenie czy dowód jest gotowy. Usługa sprawdzenia gotowości odbioru dokumentu jest bezpłatna.

Przy składaniu kompletu dokumentów w kieleckim urzędzie interesant otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Na otrzymanym dokumencie widnieje numer, którego należy użyć wchodząc na stronę obywatel.gov.pl. Na podstronie „Dokumenty i dane osobowe” widnieje napis „Sprawdź czy dowód jest gotowy do odbioru”. Po wpisaniu w pole numeru wniosku użytkownik widzi informację, na jakim etapie wyrabiania jest jego dokument. Jeśli dowód jest już gotowy do odebrania w urzędzie, zainteresowany zostanie o tym powiadomiony. Dla pewności informację ze strony Ministerstwa Cyfryzacji można zapisać na dysku i wydrukować. Dokument może okazać się pomocny przy odbiorze dowodu osobistego.

Czy mój paszport jest gotowy do odbioru

Podobnie jak w przypadku dowodu osobistego, przy wyrabianiu paszportu także obowiązuje 30-dniowy termin oczekiwania. Procedura przygotowania paszportu jest identyczna do tej, która obowiązuje przy dowodach osobistych.

Chcąc sprawdzić czy twój paszport jest gotowy do odbioru należy wejść na urzędową stronę Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl i wpisać numer, który widnieje na potwierdzeniu złożenia wniosku. O tym, czy paszport jest gotowy, może zadecydować jedynie urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gotowy paszport można odebrać w punkcie paszportowym w Kielcach.