web analytics

Paszport to dokument, który potwierdza obywatelstwo osoby go posiadającej. Jest to niezbędny dokument w chwili przebywania poza granicami ojczystego kraju, szczególnie jeśli w grę wchodzą kraje spoza Unii Europejskiej. Kluczowym elementem takiego dokumentu jest fotografia. Urzędnik zaakceptuje zdjęcia do paszportu, które spełnią określone kryteria.

Zdjęcia do paszportu a wymogi

Zdjęcia paszportowe mają wymogi bardzo zbliżone do tych, które obowiązują przy fotografiach do dowodu osobistego. Zdjęcia do paszportu powinny mieć wymiary 35×45 mm, a sylwetka osoby na zdjęciu powinna wypełniać ok. 80 % jego powierzchni. Na zdjęciu nie mogą znajdować się inne osoby, tło powinno być jednolite, a fotografia odpowiednio wyostrzona.
Zaleca się, aby osoba fotografowana miała naturalny wyraz twarzy, pozbawiony uśmiechu oraz przesadnej mimiki. Nowo obowiązujące wymogi są takie, aby zdjęcia do paszportu w 2021 roku przedstawiały osobę z twarzą skierowaną prosto w obiektyw. Niezalecana jest biżuteria przysłaniająca twarz, wyzywający makijaż, niedopuszczalny jest także silny retusz zdjęcia.
Nie jest dozwolone, aby osoba na zdjęciu miała ciemne okulary. Wyjątkiem jest zaświadczenie o niepełnosprawności, które potwierdza wadę wzroku. Dokument taki należy przedłożyć wraz z wnioskiem o paszport. Nakrycie głowy także jest niedozwolone. Tutaj wyjątkiem jest przynależność do społeczności religijnej, która wymaga noszenia takiego nakrycia. W zaistniałej sytuacji również należy przedłożyć stosowny dokument.

Zdjęcia do paszportu – ile sztuk?

Ilość informacji w Internecie może zdezorientować użytkownika, który znajduje sprzeczne informacje o tym, ile sztuk zdjęć do paszportu należy załączyć do wniosku. Wymogi urzędowe są jasne – ubiegając się o paszport należy dołączyć jedną kolorową fotografię, wykonaną na jasnym i jednolitym tle.
Jeśli chodzi o zdjęcia do paszportu dla dziecka – tutaj także wymagana jest jedna sztuka fotografii. Sytuacja prezentuje się identycznie w przypadku zdjęcia do paszportu niemowlaka. Wniosek o paszport można złożyć w każdym punkcie paszportowym na terenie Polski – w Kielcach jest to Biuro Paszportowe.

Kiedy odebrać paszport?

Dokument będzie gotowy do odbioru w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w biurze paszportowym. Informację o gotowym paszporcie można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc do punktu, w którym złożono wniosek. Informację taką można też sprawdzić online, wchodząc na stronę obywatel.gov.pl i wpisując numer sprawy, która widnieje na potwierdzeniu złożenia wniosku.