web analytics

Zdjęcie do dowodu osobistego jest niezbędnym dokumentem przedkładanym w urzędzie gminy w Kielcach celem uzyskania dowodu tożsamości, który każdy obywatel Polski – w myśl ustawy o dowodach osobistych – jest zobowiązany posiadać.

Wymiary zdjęcia dowodowego

Wniosek o dowód można złożyć w dwojaki sposób. Wymiary zdjęcia do dowodu zależne będą od tego, gdzie chcemy je złożyć.
• W urzędzie – wymagane wymiary zdjęcia do dowodu to 35 mm x 45 mm. Zdjęcie powinno być wykonane w kolorze i wydrukowane na papierze fotograficznym o wysokiej jakości
• Przez Internet – dołączając zdjęcie do wniosku dowodowego należy pamiętać, że minimalna rozdzielczość zdjęcia do dowodu osobistego to 492 x 633 piksele. Wielkość fotografii nie może przekraczać 2,5 MB

Zdjęcia do dowodu 2021 – wymagania

Głównym warunkiem akceptacji zdjęcia dowodowego przez urzędnika jest fotografia wykonana nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Poza warunkiem koniecznym, jakim jest odpowiedni rozmiar zdjęcia do dowodu, wymaga się, aby osoba na fotografii miała twarz skierowaną prosto w obiektyw i naturalny wyraz twarzy. Zabronione są okulary z ciemnymi szkłami czy nakrycia głowy. Urzędnik nie zaakceptuje zdjęcia, jeśli cokolwiek uwiecznione na zdjęciu może utrudniać identyfikację właściciela dokumentu. Fotografia powinna być wyostrzona, a postać na niej widniejąca dobrze oświetlona.

Wyjątki

Istnieją przypadki, kiedy dozwolone są okulary z ciemnymi szkłami lub nakrycie głowy, świadczące o przynależności do wspólnoty religijnej. W obu przypadkach do kompletu dokumentów należy załączyć także zaświadczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający konkretne wyznanie religijne.

Zdjęcia do dowodu – dodatkowe informacje

Chcąc odpowiednio przygotować się do fotografii należy przemyśleć jak się ubrać do zdjęcia do dowodu. Każde studio fotograficzne z reguły posługuje się jasnym tłem, zatem korzystnie jest ubrać kontrastującą odzież. Zaleca się ubranie gładkiej bluzki bez dodatków zakrywających twarzy. W przypadku pań należy dodatkowo zadbać o stonowany makijaż i biżuterię, która nie przysłania owalu twarzy.

Dowód osobisty – dziecko

Fotografowane dzieci, zgodnie z wymogami instytucji urzędowych, traktowane są ulgowo. W praktyce oznacza to, że dziecko może być uśmiechnięte, może mieć zamknięte oczy lub rozchylone usta. Warunkiem koniecznym jest wzrok skierowany prosto w obiektyw aparatu. Przed wykonaniem zdjęcia warto zadbać o fryzurę, aby nie przysłaniała dziecięcej twarzy. Przydatną informacją może być fakt, że dowód osobisty dziecka w wieku poniżej 5 lat ważny jest przez 5 kolejnych lat od momentu wydania dokumentu.

Termin odbioru dokumentu

Organ wydający dowód osobisty ma 30 dni na to, aby przygotować dokument do odbioru. Termin ten nie może ulec wydłużeniu ani skróceniu, bez względu na to, czy wniosek został złożony w pobliskim urzędzie gminy w Kielcach, czy prze Internet. Aktualny status dowodu można sprawdzić wchodząc na stronę pod adresem obywatel.gov.pl.