web analytics

Legitymacja jest dokumentem, który określa przynależność jej posiadacza do konkretnej instytucji. W niektórych przypadkach dokument ten uprawnia do zniżek np. na komunikację miejską czy do kina. Bez względu na rodzaj legitymacji, każda z nich powinna posiadać profesjonalne zdjęcie.

Zdjęcie do legitymacji musi być wykonane w profesjonalnym studiu fotograficznym. W naszym serwisie znajdziesz listę zawodowych fotografów, którzy wykonają wysokiej jakości zdjęcie do legitymacji studenckiej, policyjnej czy wojskowej na terenie Kielc.

Wymiary

Wymiary zdjęcia do legitymacji zależą od tego, do jakich celów używać będzie się dokumentu. Najczęściej wymiary są standardowe, czyli zgodne z wytycznymi, które obowiązują przy zdjęciu dowodowym.

Jeśli chodzi o młodzież i osoby uczące się, zdjęcie do legitymacji szkolnej najczęściej posiada wymiary 3,5 cm x 4,5 cm. Osoba na zdjęciu do legitymacji szkolnej powinna mieć naturalny wyraz twarzy i stonowany ubiór. Jeśli natomiast chodzi o wymiary zdjęcia do legitymacji studenckiej – ich wielkość mierzona jest w pikselach ze względu na fakt, iż są one teraz załączane elektronicznie. Zdjęcie takie ma wymiary 232 x 291 piksele.

Nauczyciele przy wyrabianiu zdjęcia do legitymacji nauczycielskiej powinni zwracać uwagę na rozmiar. Ministerstwo edukacji narodowej określa, że wymiary legitymacji nauczycielskiej to 2 x 2,5 cm.

Służby mundurowe

Zdjęcie do legitymacji służbowej (policja, wojsko) także powinno posiadać określone rozmiary. Zdjęcie do legitymacji policyjnej musi mieć wymiary zdjęcia dowodowego – 3,5 x 4,5 cm. Szczegółowe wymagania zdjęcia do legitymacji policyjnej określane są w regulaminie danej placówki.

Wymiary zdjęcia do legitymacji wojskowej to 6 x 9 cm. Wojsko Polskie wymaga, aby osoba sfotografowana była w mundurze wojskowym.

Osoby niepełnosprawne

To, jakie zdjęcie nada się do legitymacji osoby niepełnosprawnej, reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej musi posiadać wymiary 2,5 x 3 cm.